Wybierz poprawną formę czasownika have

19 marca 2013 | LoadingDodaj do biblioteki
1. She __________ a cat.
 
 
 
2. __________ you got a sister?
 
 
 
3. My friend __________ a beautiful car.
 
 
 
4. We __________ a big house.
 
 
 
5. He __________ two sisters.
 
 
 
6. My friends __________ a big house.
 
 
 
7. Lisa __________ got a beautiful necklace.
 
 
 
8. Kevin __________ two dogs.
 
 
 
9. They __________ a lot of money.
 
 
 
10. I __________ got a computer.
 
 
 
11. __________ you got your notebook with you?