Be Going To VIII

28 lutego 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Utwórz zdania przeczące używając konstrukcji be going to (nie używaj form skróconych)

1. (I / sell / my car)

.

2. (he / teach / us / English)

.

3. (they / study / hard)

.

4. (we / cook / dinner today)

.

5. (I / tidy / my flat / this weekend)

.

6. (she / help / her mum / in the kitchen)

.

7. (they / spend / their holidays / in Turkey)

.

8. (the kids / play / football / in the garden)

.

9. (my friends / visit / our old teacher).

.

10. (we / read / these magazines / in the evening)

.