Raise czy rise

23 września 2014 | LoadingDodaj do biblioteki

Słowa raise i rise są często ze sobą mylone ze względu na podobną pisownię i wymowę. Ich znaczenia są jednak różne.

Raise jest czasownikiem i znaczy podnosić, wychowywać, hodować, zbierać (pieniądze), podnosić, poruszyć (np. kwestię). Jest to czasownik regularny oraz przechodni, co oznacza, że na ogół wymaga dopełnienia i może tworzyć formy strony biernej.

Słowo rise w roli czasownika znaczy wzrastać (np. ceny), wstawać, rosnąć, wschodzić (słońce). Jego forma past simple to rose, a past participlerisen. Rise jest czasownikiem nieprzechodnim i nie wymaga dopełnienia.

Rise w roli rzeczownika tłumaczymy jako wzrost, podwyżka, wzniesienie.

Oto kilka przykładowych zdań z użyciem każdego z omawianych słów.

Przykłady użycia słowa raise w zdaniach

A good deal of the money has already been raised (diki.pl)
Zebrano już sporo pieniędzy
I’ve done my best to raise the two of you (diki.pl)
Zrobiłem co w mojej mocy, żeby wychować was dwoje
Raise your hand if you know the answer (merriam-webster.com)
Podnieś rękę, jeśli znasz odpowiedź

Przykłady użycia słowa rise w zdaniach

I expect a rise in the quality of life and numerous good and inspiring ideas (pl.bab.la)
Oczekuję wzrostu jakości życia oraz wielu dobrych i inspirujących pomysłów
In the summer, the sun rises early (diki.pl)
Latem słońce wcześnie wschodzi
These figures will continue to rise as a result of increasing life expectancy (pl.bab.la)
Liczby te będą stale wzrastać ze względu na wzrost przeciętnej długości życia

Kilka często używanych zwrotów i idiomów

high rise
wieżowiec
price rise
wzrost ceny
raise an issue
poruszyć kwestię
raise money
zbierać pieniądze
raise one’s voice
podnosić głos
raise one’s self-esteem
zwiększyć poczucie własnej wartości
raise standards
podnosić standardy
to get a pay rise
dostać podwyżkę

Raise czy rise – ćwiczenie

You need to be registered and logged in to take this quiz. Zaloguj się albo załóż konto.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *