Affect czy effect

07 kwietnia 2014 | LoadingDodaj do biblioteki

Angielskie słowa affect i effect są często mylone ze względu na podobną pisownię i wymowę.

Słowo affect występuje najczęściej jako czasownik, natomiast effect występuje zarówno w roli rzeczownika jaki i czasownika.

Affect znaczy wpływać, oddziaływać, dotyczyć, poruszyć.

Rzeczownik effect oznacza wynik, efekt, oddziaływanie, skutek. Natomiast czasownik effect znaczy wykonywać, przeprowadzać.

Oto kilka przykładowych zdań z użyciem każdego z omawianych słów.

Przykłady użycia słowa affect w zdaniach

Carbon dioxide emissions affect the environment

Emisje dwutlenku węgla wpływają na środowisko
This means that the Treaty will, in a concrete manner, affect the citizens (pl.bab.la)
Oznacza to, że traktat będzie w konkretny sposób oddziaływał na obywateli
His study was intended to show how alcohol affects reaction time (web.ku.edu)
Jego badanie miało na celu pokazanie, jak alkohol wpływa na czas reakcji

Przykłady użycia słowa effect w zdaniach

What would be the effect of my decision on others? (diki.pl)
Jaki będzie wpływ mojej decyzji na innych?
Side effects include nausea and fatigue (elearnenglishlanguage.com)
Efekty uboczne obejmują nudności i zmęczenie
They will soon learn if the effect is the same (diki.pl)
Wkrótce dowiedzą się czy skutek jest taki sam

Kilka często używanych zwrotów i idiomów

cause and effect

przyczyna i skutek
greenhouse effect

efekt cieplarniany
in effect

w rezultacie
long-term effect

długotrwały efekt
side effect

skutek uboczny
to come into effect

wchodzić w życie (np. przepisy prawne)
to take effect

poskutkować, zacząć działać

Affect czy effect — ćwiczenie

1. You can clearly see the cause and __________.
 
 
2. Reducing the marketing budget will __________ sales growth.
 
 
3. I tried to persuade him but with no __________.
 
 
4. These changes __________ the way Americans live at home.
 
 
5. Modern farming methods can have adverse __________ on environment.
 
 
6. They discussed the __________ of the law on young people.
 
 
7. I was profoundly __________ by this movie.
 
 
8. I actually wanted a much earlier date for the ban to take __________.
 
 
9. Her bad mood __________ the whole family.
 
 
10. Does the name you give to your child __________ his life?
 
 

 

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *