Ad czy add

27 marca 2014 | LoadingDodaj do biblioteki

Słowa ad i add są często mylone ze względu na podobną pisownię i wymowę.

Słowo ad jest rzeczownikiem i stanowi skrót od słowa advertisement lub advert. Jest to potoczne słowo oznaczające reklamę, ogłoszenie.

Natomiast czasownik add znaczy dodawać, dołączać, doliczać.

Oto kilka przykładowych zdań z użyciem każdego z omawianych słów.

Przykłady użycia słowa ad w zdaniach

This magazine is full of colorful ads
To czasopismo jest pełne kolorowych reklam
Do you know how to block these irritating ads?
Czy wiesz jak zablokować te denerwujące reklamy?

Przykłady użycia słowa add w zdaniach

When the sauce is thick, add the cheese (macmillandictionary.com)
Kiedy sos zgęstnieje, dodaj ser
You can add a comment if you wish
Możesz dodać komentarz jeśli sobie życzysz

Ad czy add — ćwiczenie

1. Have you seen the latest Google __________?
 
 
2. If you __________ some herbs, this dish will be delicious.
 
 
3. Only a handful of people answered our __________.
 
 
4. Do you know how to __________ numbers in MS Excel?
 
 
5. Do not __________ any sugar! It will be too sweet.
 
 
6. Most of the __________ can be blocked if you install our software.
 
 
7. Can you tell me how to __________ tags to the website?
 
 
8. Would you like to __________ anything to this report?
 
 
9. Do you like watching __________ when browsing internet websites?
 
 
10. You need to __________ another cup of flour to the mixture.
 
 

 

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *