Accept czy agree

17 marca 2014 | LoadingDodaj do biblioteki

Słowa accept i agree są często mylone ze względu na podobne znaczenie. Obydwa słowa są czasownikami.

Słowo accept znaczy przyjąć, akceptować, zgadzać się z…. Natomiast agree znaczy uzgadniać, zgadzać się.

Po słowie accept powinien stać rzeczownik lub powinno być zdanie składowe zaczynające się od that.

Natomiast po słowie agree może stać pełny bezokolicznik, rzeczownik poprzedzony przedimkiem on/upon/about lub rzeczownik albo zaimek osobowy poprzedzony with.
Oto kilka przykładowych zdań z użyciem każdego z omawianych słów.

Przykłady użycia słowa accept w zdaniach

A publisher in New York has accepted her novel for publication (macmillandictionary.com)
Wydawca w Nowym Jorku przyjął jej powieść do publikacji
For a long time, he simply could not accept that she was dead (macmillandictionary.com)

Przez długi czas po prostu nie mógł zaakceptować tego, że ona nie żyje
He didn’t want to accept her apologies for over a week
Nie chciał przyjąć jej przeprosin przez ponad tydzień

Przykłady użycia słowa agree w zdaniach

He asked for a pay rise and his manager agreed
Poprosił o podwyżkę, a jego kierownik się zgodził
They agreed to meet the following Friday
Uzgodnili, że spotkają się w następny piątek
Do you agree with you wife’s decision?
Czy zgadzasz się z decyzją swojej żony?

Kilka często używanych zwrotów i idiomów

I couldn’t agree more
w zupełności się zgadzam
as agreed
jak ustalono, zgodnie z ustaleniami

Accept czy agree — ćwiczenie

1. He never __________ her as his child.
 
 
2. Do you __________ with your manager’s decision?
 
 
3. Please __________ our sincere apologies.
 
 
4. This machine __________ only coins.
 
 
5. She won’t __________ advice from anyone.
 
 
6. I __________ with her analysis of the situation.
 
 
7. He __________ to let me go early.
 
 
8. We still haven’t __________ on the date of our wedding.
 
 
9. I don’t __________ with your calculations.
 
 
10. We __________ to finish the project the following Monday.
 
 

 

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *