BEC — Business English Certificates

24 kwietnia 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Business English Certificates (BEC) to egzaminy sprawdzające znajomość biznesowego języka angielskiego. Jeżeli więc język angielski jest nam niezbędny do wykonywania obowiązków w pracy lub też zamierzamy naszą przyszłość związać z działalnością w biznesie, to niewątpliwie tego rodzaju egzaminy okażą się znakomitym posunięciem. Do egzaminu BEC możemy przygotowywać się na kursach organizowanych przez szkoły językowe, z pomocą wykwalifikowanych nauczycieli lub samodzielnie. W przypadku wybrania ostatniej możliwości pamiętajmy o konieczności zaopatrzenia się w odpowiednie podręczniki, które należycie przygotują nas do egzaminu z biznesowego języka angielskiego.

Zasady zapisów na egzaminy BEC

Aby zapisać się na egzamin, musimy udać się do któregoś z ośrodków egzaminacyjnych znajdujących się w kilkunastu miastach naszego kraju. Możemy także zapisać się za pośrednictwem instytucji przygotowującej nas do egzaminu. Egzaminy BEC są płatne i kosztują od 300 do 600 zł, w zależności od wybranego przez nas poziomu — egzaminy BEC odbywają się bowiem na trzech poziomach — BEC Preliminary (poziom B1), BEC Vantage (poziom B2) oraz BEC Higher (poziom C1).

Części egzaminu BEC Preliminary

BEC Preliminary składa się z trzech części:

 • I część — czytanie i pisanie — czytanie składa się z siedmiu różnych zadań, m.in. testy wyboru, dopasowywanie oraz uzupełnianie luk. Z kolei w części pisemnej, egzaminowany musi napisać dwie prace: tekst używany w wewnętrznej komunikacji w firmie na około 30-40 słów oraz list biznesowy (tworzony na podstawie podanego tekstu) na około 60-80 słów. Część pierwsza egzaminu BEC Preliminary trwa godzinę.
 • II część sprawdza rozumienie ze słuchu. W tej części egzaminowany musi zmierzyć się z testem wyboru, uzupełnianiem luk oraz formularzy. Listening trwa 40 minut.
 • III część — w tej części egzaminu ocenie zostaje poddana umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Egzamin odbywa się najczęściej w parach, a wśród zadań do wykonania znajdują się m.in. odpowiadanie na pytania, przeprowadzenie krótkiej prezentacji oraz prowadzenie dyskusji z partnerem. Speaking trwa około 10-12 minut.

Części egzaminu BEC Vantage

BEC Vantage składa się z czterech części:

 • I część — w tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem. Składa się ona z 5 zadań, w których musimy m.in. rozwiązać test wyboru, uzupełnić luki, poprawić błędy oraz dopasować wyrażenia. Reading trwa godzinę.
 • II część to pisanie. Kandydat pisze dwie prace: krótki raport, list lub ofertę biznesową (na podstawie podanego tekstu) na około 120-140 słów oraz tekst używany w komunikacji wewnętrznej w firmie (około 40-50 słów). Ta część egzaminu trwa 45 minut.
 • III część — podczas tej części oceniane jest rozumienie ze słuchu nagrań. Nagrania mogą mieć formę dialogów, monologów, wywiadów, rozmów telefonicznych oraz dyskusji. Zadania natomiast mają formę uzupełniania luk lub notatek, dopasowywania wyrazów oraz testu wyboru. Na tą część egzaminu przeznaczone jest 40 minut.
 • IV część — ostania część egzaminu, w której sprawdzana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w rozmowie z innymi osobami. Najczęściej część ustna odbywa się w parach, a w jej trakcie egzaminowany musi m.in. odpowiadać na pytania, przeprowadzić krótką prezentację oraz prowadzić dyskusję z partnerem. Speaking trwa 14 minut.

Części egzaminu BEC Higher

BEC Higher, podobnie jak BEC Vantage, składa się z czterech części:

 • I część poświecona jest ocenie czytania ze zrozumieniem. Składa się z sześciu zadań, które mogą mieć bardzo różną formę. Mogą to być m.in. testy wyboru, poprawianie błędów, dopisywanie wyrażeń czy uzupełnianie luk. Reading trwa godzinę.
 • II część jest poświecona pisaniu. Kandydat ma za zadanie napisać dwie prace: raport na podstawie grafiki informacyjnej (na 40-50 słów) oraz — do wyboru — raport, oferta lub list biznesowy. Ta część egzaminu trwa godzinę i 10 minut.
 • III część — w tej części egzaminu oceniana jest umiejętność rozumienia ze słuchu różnego rodzaju nagrań. Mogą mieć one formę monologów, wywiadów, dyskusji oraz rozmów telefonicznych. Występują tu trzy rodzaje zadań: test wyboru, uzupełnianie luk lub notatek oraz dopasowywanie. Część trzecia egzaminu trwa 40 minut.
 • IV część — podczas tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w rozmowie z egzaminatorem oraz partnerem (egzaminy zwykle odbywają się parami). W tej części egzaminowany musi odpowiadać na pytania, poprowadzić dialog z partnerem oraz przeprowadzić krótką prezentację. Speaking trwa 16 minut.

Wyniki egzaminów BEC

Każdy rodzaj egzaminu BEC oceniany jest w Wielkiej Brytanii, dlatego też czas oczekiwania na wyniki to około 2-3 miesiące. Wysyłane są one na adres instytucji, które przygotowywały nas do egzaminu lub też pod inny wskazany przez nas adres. Istnieje również możliwość sprawdzenia wyników egzaminu na stronie British Council. W przypadku uzyskania oceny negatywnej istnieje możliwość odwołania w dwóch trybach — darmowym i płatnym. Pierwszy rodzaj odwołania polega na ponownym przeliczeniu punktów, z kolei drugi — na powtórnym sprawdzeniu całej pracy.

Gdzie i kiedy można zdawać egzaminy BEC

Egzaminy biznesowe BEC można zdawać w kilku największych miastach w Polsce. Zawsze najbardziej aktualne informacje na ten temat można znaleźć na stronach www.cambridgeesol.pl